top of page

A Grup Formació hem creat un espai d’estudi, reflexió i intercanvi professional en l’àmbit de la psicoteràpia de grup i el Psicodrama.


Entenem la Salut Mental com un fenomen social, la promoció del qual requereix de dues forces motrius fonamentals: la creació col·lectiva i la interdisciplinarietat, des dels camps de les ciències, les arts, l’educació i les organitzacions i les empreses .


Els llocs des d’on abordem aquestes temàtiques son: la comunitat mateixa, la universitat, els diferents textos que inspiren les nostres reflexions, els nous espais de la virtualitat i la pròpia seu de Grup Formació a la ciutat de Barcelona.

bottom of page