top of page
GRUP Espai de psicoteràpia, treball corporal, comunicació i creativitat

GRUP és una institució que neix l’any 1986 i desenvolupa diferents activitats en els camps de la Salut Mental i la Salut Comunitària.

Partint d’una concepció de l’ésser humà biopsicosocial, amb una perspectiva interdisciplinar i des d’un marc teòric-tècnic fonamentalment psicoanalític, psicodramàtic i grupal, els nostres objectius són analitzar, integrar i transformar aspectes de l’experiència humana des de l’atenció, la docència i la investigació en els camps de la psicoteràpia, el cos, la comunicació i la creativitat.

Grup FORMACIÓ

L’any 2013 neix la branca Grup Formació que desenvolupa diferents tasques, tenint com a base les capacitats de col·laboració, de creació col·lectiva i en un ambient de
feina que afavoreixi l’aprenentatge continuat.

 

A nivell acadèmic duem a terme Màsters i Postgraus en psicoteràpia de grup i psicodrama, i Cursos d’Especialització en arts escèniques i psicodrama, acreditats per l’Institut de Formació Contínua IL3-Universitat de Barcelona, i en col·laboració amb l’Institut del Teatre de Barcelona.
 

En el camp de la formació continuada realitzem diferents activitats en temes vinculats a la salut mental, a l’educació, a les arts, i a les organitzacions i empreses, que abracen els àmbits de la prevenció primària, secundària i terciària: taules rodones, sessions clíniques, tallers, seminaris, jornades, i supervisions individuals i grupals.


En l’àmbit de la investigació desenvolupem cursos de metodologia de la investigació, seminaris de pràctiques d’investigació clínica, i tutorització de treballs d’investigació teòrica i clínica.

Publicacions

Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo online.

 

L’autor desenvolupa, en el camp de les pràctiques psicoterapèutiques grupals, una aportació d’especial interès que integra i articula creativament les dimensions teòriques, clíniques i d’investigació. Aquestes tres perspectives inclouen, com a aspectes qualificats, els avenços tecnològics amb els quals es compta actualment per renovar i enriquir l’accés de les pràctiques psicoterapèutiques a un important sector de la població (Valentín Barenblit).

2012. Barcelona. Octaedro.

Raúl Vaimberg

Psicoterapia de grupo y psicodrama. Teoría y técnica.

 

Aquest llibre estudia la Psicoteràpia de Grup i el Psicodrama des d’una perspectiva teòrica i tècnica, i les seves aplicacions en les tasques de prevenció, atenció i rehabilitació en el camp de la salut mental individual, grupal i comunitària.

2015. Barcelona. Octaedro.

Mónica Lombardo i Raúl Vaimberg

Formació en psicoteràpia de grup
Formació en psicodrama
bottom of page