top of page
Formació continuada

A la Sessió Clínica es presentaran experiències clíniques realitzades en intervencions en el camp de la salut mental.

Posteriorment es desenvolupa un debat interdisciplinari que permeti avançar en la comprensió de diferents processos terapèutics.

Formació continuada

Realitzem diferents activitats en temes vinculats a la salut mental, l’educació, les arts i els equips de treball, que abracen els àmbits de la prevenció primària, secundària i terciària: taules rodones, sessions clíniques, tallers, seminaris, jornades, i supervisions individuals i grupals.

SESSIONS CLÍNIQUES

 

A la Sessió Clínica es presentaran experiències clíniques realitzades en intervencions en el camp de la salut mental.

Posteriorment es desenvolupa un debat interdisciplinari que permeti avançar en la comprensió de diferents processos terapèutics.

Activitats
TAULES RODONES

 

Les Taules Rodones pretenen generar un espai de discussió oberta, al voltant de temes que considerem importants en el camp de la salut mental, i en la seva intersecció en la cultura.

CURSOS D’INTRODUCCIÓ A LA PSICOTERÀPIA DE GRUP I EL PSICODRAMA 

 

L’objectiu dels cursos introductoris és estudiar conceptes fonamentals de la psicoteràpia de grup i el psicodrama, i experimentar l’aplicació de tècniques grupals i psicodramàtiques que han demostrat provada eficàcia en intervencions en els camps de la salut mental, de la creativitat i de la societat.

CURSOS MONOGRÀFICS

 

Els cursos monogràfics pretenen desenvolupar amb profunditat els aspectes teòrics i pràctics de la psicoteràpia de grup i el psicodrama a Barcelona. L’objectiu és l’entrenament dels participants en la utilització de procediments propis de les arts escèniques que han demostrat una gran capacitat transformadora en el camp de la salut mental i comunitària.

Els eixos temàtics que es desenvolupen en aquests cursos d’especialització són: el teatre, el cos i el moviment, el teatre de figures, i les arts plàstiques; sostinguts per produccions teòriques específiques com ara la teoria del grup, la teoria de l’escena, la teoria de l’objecte en psicodrama, i la teoria del cos en psicodrama.

A l’especialització d'organitzacions i empreses els eixos temàtics fonamentals són: organizational behavior, team building, gestió i direcció d'equips, desenvolupament d'habilitats de lideratge, i estratègies d'intervenció en grups a través de tècniques d'acció.

SUPERVISIONS GRUPALS I INDIVIDUALS

 

Es realitza la revisió de casos clínics tant individual com grupalment.

bottom of page