top of page
1ª Jornada Catalana
de Psicoteràpia de Grup
i Psicodrama

Els passats 25 i 26 de maig del 2018, a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, vam realitzar la 1a Jornada Catalana de Psicoteràpia de Grup i Psicodrama Transformacions creatives en l’espai grupal i psicodramàtic. 

La jornada va ser concebuda partint de la idea de constituir un grup de treball, integrat per la totalitat dels participants, en el qual es pogués experimentar l’existència de fenòmens grupals conscients i inconscients inclosos en el concepte de ment grupal. I que aquest grup de treball intervindria en l’escena psicodramàtica que, des de les seves característiques transicionals, facilita el desenvolupament de les possibilitats transformadores de la creativitat, així com la reflexió sobre els seus bloquejos.

L’experiència de la jornada va ser molt satisfactòria a tots nivells, tant d’organització com respecte a la qualitat del treball realitzat pels membres dels diferents Comitès.